NGỒI ĐÂY VỚI TRĂNG TÀN LẺ LOI

Nửa vầng trăng đơn lẻ trong đêm. Bi ai nhớ ai trăng rơi bên trên sông?Cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương.Nửa vầng trăng em chỗ phương xa. Nửa nhớ hy vọng anh phía trên ngóng chờ. Hóng em đến với hầu hết nỗi nhớ đến tròn vầng trăng. Người nơi đâu trăng em lẻ loi?Nỡ quên mau yêu thương ngày nào. Vầng trăng héo úa với nuối tiếc thương đến tình vội xa. Chỉ từ anh tối ôm cô đơn. Ánh trăng non ai chia đôi vầng? bi thiết rơi mãi dẫu tất cả đớn nhức vẫn ôm tình em. Ngồi trên đây với trăng tàn lẻ loi. Lòng anh lưu giữ em chỗ cuối trời. Dù cho em giờ đây phôi trộn vui tơ duyên mới. 1 mình anh ôm lòng đớn đau. Tìm em dưới trăng khuya khuyết tàn. Lòng anh ý muốn rằng em không quên. Ở địa điểm vắng xa anh vẫn chờ.

Bạn đang xem: Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi


Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: 31 Hẻm Phố, Quán Ăn Vặt Ngon Ở Tphcm, 12 Địa Điểm Ăn Vặt Sài Gòn Ngon Nổi Tiếng

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.