Mẫu văn bản hành chính chuẩn

Văn bạn dạng hành đó là những văn bạn dạng mang tính thông tin của quy phạm công ty nước, để rõ ràng hóa việc thi hành văn bản pháp quy, tự đó xử lý các vụ việc rõ ràng trong quản ngại lý.

Bạn đang xem: Mẫu văn bản hành chính chuẩn


Mẫu trình bày 25 các loại văn bạn dạng hành chủ yếu theo Nghị định 30/2020 sẽ bao hàm có 25 mẫu về các loại văn bản hành bao gồm như chỉ thị, quyết định, quy định, thích hợp đồng,… tuy nhiên, không ít người vẫn không rõ về ngôn từ này theo lao lý pháp luật.

Sau đây, shop chúng tôi sẽ trình làng vấn đề trên trong bài viết chi tiết dưới đây.

Văn bản hành đó là gì?

Văn bản hành chính là những văn phiên bản mang tính tin tức của quy phạm đơn vị nước, để rõ ràng hóa bài toán thi hành văn bản pháp quy, từ bỏ đó giải quyết và xử lý các vụ việc ví dụ trong quản ngại lý.

Mẫu trình bày 25 loại văn phiên bản hành thiết yếu theo Nghị định 30/2020

Theo nghị định 30/2020/NĐ-CP nghị định về công tác làm việc văn thư có quy định về ví dụ tên của những loại văn phiên bản hành chính tại điều 7 nghị định này, bao gồm:

“Điều 7. Các loại văn bạn dạng hành chính

Văn bản hành bao gồm gồm các loại văn phiên bản sau: quyết nghị (cá biệt), ra quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, phía dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hòa hợp đồng, công văn, công điện, phiên bản ghi nhớ, bạn dạng thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.”

Như vậy có tổng cộng là 29 một số loại văn bản hành chính. Mặc dù nhiên, tại phần phụ lục III, được đi kèm nghị định này chỉ có 25 loại văn phiên bản hành chính, không bao gồm mẫu bản thỏa thuận, bản ghi nhớ, thư công và hợp đồng.

Mẫu trình bày 25 loại văn phiên bản hành bao gồm theo Nghị định 30/2020

Các mẫu trình bày 25 nhiều loại văn phiên bản hành chủ yếu theo Nghị định 30/2020, cụ thể như sau:

Mẫu 1.1 – quyết nghị (cá biệt)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /NQ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

……………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………..6……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– Như Điều…. ;

– ………….;

– Lưu: VT,…7…8.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Mẫu 1.2 – quyết định (cá biệt) cách thức trực tiếp

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /QĐ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc………. 5……………….

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ ……………………………………………….7 …………………………………………………;

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………..;

Theo đề xuất của ………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều ………………………………………………. 8 …………………………………………………..

Điều ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– Như Điều…….;

– …………;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ với tên

Mẫu 1.3 – quyết định (quy định loại gián tiếp) (*)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /QĐ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt)……….5……………….

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ ……………………………………………7 …………………………………………………….;

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

Theo ý kiến đề xuất của ………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phát hành (Phê duyệt) kèm theo quyết định này

…………………..5 ………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– Như Điều… ;

-…………..;

– Lưu: VT,…8…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Mẫu văn bản (được ban hành, phê phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn phiên bản giấy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………..1…………

(Kèm theo quyết định số/QĐ-ngàythángnămcủa… )2

——————

………3……….

………………………

Điều 1 …………………………………………………………………………………………………….

Điều … …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu văn phiên bản (được ban hành, phê cẩn thận kèm theo quyết định) đối với văn bản điện tử (*)

Số:…4…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây5

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………..1…………

(Kèm theo đưa ra quyết định số/QĐ-ngàythángnămcủa… )2

……..3……….

………………………

Điều 1. …………………………………………………………………………………………………..

Điều … ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. /.

Mẫu 1.4 – Văn bạn dạng có thương hiệu loại

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /…3…-…4…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

…5…, ngày… tháng… năm…

TÊN LOẠI VĂN BẢN6

…………….7…………..

……………………………………………………………….8…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Mẫu 1.5 – Công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /…3…-…4…

V/v……….6…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

…5…, ngày… tháng… năm…

Kính gửi:

– ……………………………………………………;

– …………………………………………………….

………………………………………………………………………7……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………..;

– Lưu: VT,…8…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Mẫu 1.6 – Công điện

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/CĐ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

CÔNG ĐIỆN

…………5…………..

 ……………………………………………………….6 điện:

– ………………………….7………………………….;

– ………………………………………………………..

……………………………………………………………….8…………………………………………….

Xem thêm: Chế Độ Ăn Cho Người Tập Thể Hình Giảm Cân Nhanh Chi Tiết Trong 7 Ngày

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Mẫu 1.7 – Giấy mời

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GM-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY MỜI

…………5…………..

………..2…………. Trân trọng kính mời:

……………………………..6………………………….

Tới dự …………………………………………..7 ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì:

……………………………………………………………………………………………………

Thời gian:

………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….8 ……………………………………………………………/

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Mẫu 1.8 – Giấy giới thiệu

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GGT-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY GIỚI THIỆU

trân trọng giới thiệu:

Ông (bà) ……………………………………………5 ……………………………………………………

Chức vụ:

…………………………………………………………………………………………………

Được cử đến: ……………………………………..6 …………………………………………………..

Về việc: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ sở tạo đk để ông (bà) mang tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị cho đến khi kết thúc ngày ………………………………………………………………./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Mẫu 1.9 – Biên bản

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/BB-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

………..4…………

Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………………………………….

Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………

Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì (chủ tọa):

……………………………………………………………………………………..

Thư ký kết (người ghi biên bản):

……………………………………………………………………..

Nội dung (theo cốt truyện cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

……………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) xong vào…. Giờ…., ngày…. Tháng…. Năm…./.

THƯ KÝ 

(Chữ ký)

Họ với tên

CHỦ TỌA

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức triển khai (nếu có)5)

Họ cùng tên

Nơi nhận:

– …………..;

Lưu: VT, hồ nước sơ.

Mẫu 1.10 – Giấy nghỉ phép

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GNP-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

 …4…, ngày… tháng… năm…GIẤY NGHỈ PHÉP

Xét Đơn ý kiến đề xuất nghỉ phép ngày ……………………. Của ông (bà) …………………………………………………………………………………….. 2 ………………………………………. Cấp cho:

Ông (bà): ……………………………………………….5 ……………………………………………….

Chức vụ:

…………………………………………………………………………………………………

Được ngủ phép trong thời hạn ………………………… tính từ lúc ngày ………………………. đến khi hết ngày…………………………….. Tại………………. 6…………………………………………….

Số ngày nghỉ ngơi phép nêu trên được tính vào thời gian……………………7……………../.

Nơi nhận:

– …8….;

– Lưu: VT,…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyềndấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Xác dìm của cơ sở (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương chỗ nghỉ phép (nếu cần)

 (Chữ ký, dấu)

Họ cùng tên

 Phụ lục…1….Số:…5…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 6

……………………..2…………………….

(Kèm theo Văn bạn dạng số…3….. Ngày…3 tháng…3 năm…3 của…4 .)

…………………………………………………………….7………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu 2.1 – Phụ lục văn bản hành chính giấy

Phụ lục…1….

……….2…………

(Kèm theo Văn phiên bản số…3…. Ngày…4 tháng…4 năm…4 của…5 .)

………………………………………………………..6……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu 2.2 – chủng loại Phụ lục văn bản hành thiết yếu điện tử *

Số:…5…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 6

Phụ lục…1….

……………………..2…………………….

(Kèm theo Văn bản số…3….. Ngày…3 tháng…3 năm…3 của…4 .)

…………………………………………………………….7………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu 3.1 – bản sao sang format giấy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:…/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

……, ngày… tháng… năm…

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….. /.

Nơi nhận:

– ……………;

– …………..;

– Lưu: VT,…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người có thẩm quyền dấu của cơ quan,

tổ chức phát hành văn bản)

 

Họ cùng tên

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…3…/4-…5…

…………1…………….

 

…6…, ngày… tháng… năm…

Nơi nhận:

– ……………;

– …………..;

– Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ7

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền vệt của cơ quan,

tổ chức thực hiện sao văn bản)

 

Họ với tên

Mẫu 3.2 – phiên bản sao lịch sự định dạng điện tử

…1…;…2…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 3

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:…/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

 ……, ngày… tháng… năm…

TÊN LOẠI VĂN BẢN

……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………