HỘI NGHỊ BÌNH THAN

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Hội nghị bình than

*
*
*

Xem thêm: Hình Ảnh Trường Đại Học Đà Lạt Đẹp Nhất Cả Nước, Có Gì Hot Ở Ngôi Trường Lớn Nhất Đông Nam Á

hội nghị bình than
*


tên gọi hội nghị quân sự của các vương hầu, bách quan, dưới triều è (1226 - 1400) bàn kế sách kháng quân xâm lấn Nguyên - Mông, bảo vệ đất nước. Đây là hội nghị quý tộc rộng rãi, lần trước tiên được sử biên niên phong kiến việt nam ghi chép lại. Thua kém trong cuộc chống chiến bền chí lần đầu tiên của dân chúng Đại Việt (1258), giặc Nguyên - Mông kiếm cớ mượn mặt đường đánh Chiêm Thành để thực hiện âm mưu xâm lược Đại Việt một đợt nữa. Tháng 10 năm Nhâm Ngọ (2.11 - 1.12.1282), vua Trần tập trung "họp vương hầu trăm quan, bàn kế sách đánh giữ và chia đi đóng góp giữ những nơi hiểm yếu" , trên bến Bình Than (x. Bình Than).

HNBT đã biểu hiện được sự thống độc nhất ý chí và quyết trung khu đánh giặc bảo đảm an toàn Tổ quốc của giới quý tộc phong kiến việt nam dưới triều Trần. Chủ trương loạn lạc của triều đình - lực lượng giữ lại vị trí chỉ huy cuộc loạn lạc - được thấm đến đầy đủ vương hầu, bách quan mọi cả nước, huy động được lực lượng thoáng rộng của tất cả tầng lớp dân chúng tham gia đao binh tích cực.


Hội nghị quân sự của những vương hầu, quan liêu lại vì chưng vua è Thánh Tông triệu tập năm 1282 họp sinh hoạt Bình Than để bàn “kế sách đánh, chống và chia quân đóng giữ vị trí hiểm yếu” nhằm mục đích chống quân Nguyên xâm lược. (Bình Than là 1 trong bến ở chỗ hợp lưu lại sông Lục Đầu cùng sông Đuống trực thuộc xã nai lưng Xá, huyện Chí Linh, Hải Dương, nay thuộc 2 làng Tiểu Than cùng Bình Than, huyện Gia Lương, tỉnh giấc Bắc Ninh). Sau họp báo hội nghị Bình Than, vua è phong Chiêu minh vương trằn Quang Khải làm cho Thượng tướng thái sư, Hưng đạo vương nai lưng Quốc Tuấn là Quốc công máu chế thống lĩnh tất cả các quân. Ngày thu năm 1284, è Quốc Tuấn điều khiển và tinh chỉnh các dung nhan quân của vương vãi hầu mở cuộc coi xét binh bự ở Đông cỗ Đầu (một bến bên trên sông Hồng ni là phố mặt hàng Than, nơi trước đây quân dân việt nam đã mở đợt phản công đánh nhảy quân Mông Cổ ra khỏi thành Thăng Long). Ở cuộc chăm sóc binh, trần Quốc Tuấn đã đọc Hịch tướng tá sĩ, họp báo hội nghị quân sự Bình Than là một sinh hoạt dân chủ ở trong phòng nước phong kiến tw tập quyền thời Trần, nói lên ý thức đoàn kết chống xâm lược của dân chúng Việt Nam, tính chất ngặt nghèo của thiết chế quân đội nhà Trần. Cùng với họp báo hội nghị Diên Hồng, họp báo hội nghị Bình Than là một trong những yếu tố chiến thắng của cuộc tao loạn chống quân Nguyên năm 1285 với 1288 (Việt sử thông giám cương mục – Tập V – nhà xuất bản văn sử địa, 1958)