Đăng ký internet banking vietinbank có mất phí không

*

Bạn đang xem: Đăng ký internet banking vietinbank có mất phí không

Cá nhân
công ty lớn
Kết nối thương mại

Xem thêm: Nghe Là Mê Với Top 5 Quán Bún Riêu Luôn Đông Khách Tại Tp, Top 5 Quán Bún Riêu Luôn Đông Khách Tại Tp

Nhà đầu tư chi tiêu Ngân bậc nhất tư tuyển chọn dụng giới thiệu

Thời gian giao dịch giao hàng khách mặt hàng tại những Chi nhánh, PGD của epicsouls.vn - Từ thứ 2 tới máy 6 (trừ ngày lễ, tết).


STT

NỘI DUNG

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN

KHÁCH HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN

Premium(1)

Plus(2)

Smart(3)

Basic(4)

Mức/Tỷ lệ phí

I

DỊCH VỤ epicsouls.vn IPAY (mobile + Internet)

1

Phí đăng ký

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Phí gia hạn dịch vụ(theo tháng)

TK VND

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

TK ngoại tệ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

3

Nhóm dịch vụ thương mại tài chính

3.1

Chuyển khoản vào hệ thống

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

3.2

Chuyển khoản thường ngoài hệ thống

Từ 1.000 đ mang đến dưới 50.000.000 đ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

Từ 50.000.000 đ trở lên

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

3.3

Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Từ 2.000.000 trở xuống

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

Từ 2.000.001 cho 300.000.000

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

Từ 300.000.001 mang đến 499.999.999

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

3.4

Nộp thuế điện tử

Trong hệ thống

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

Ngoài hệ thống

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

4

Duy trì dịch vụ biến cồn số dư Tài khoản giao dịch thanh toán trên iPay (OTT)

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

5

Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

II

DỊCH VỤ SMS BANKING

1

Đăng ký thực hiện dịch vụ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Duy trì dịch vụ SMS biến động số dư tài khoản thanh toán(theo tháng)

2.1

Gói biến động số dư giao dịch giá trị từ 30.000đ

TK VND

Miễn phí

Miễn phí

9.000 VND

Miễn phí

9.000 VND

TK ngoại tệ

Miễn phí

Miễn phí

9.000VND/tỷ giá quy đổi

Miễn phí

9.000 VND/tỷ giá chỉ quy đổi

2.2

Gói biến động số dư giao dịch giá trị từ 1.000đ

TK VND

14.000 VND

14.000 VND

14.000 VND

14.000 VND

14.000 VND

TK ngoại tệ

14.000 VND/tỷ giá chỉ quy đổi

14.000 VND/tỷ giá chỉ quy đổi

14.000 VND/tỷ giá bán quy đổi

14.000 VND/tỷ giá quy đổi

14.000 VND/tỷ giá bán quy đổi

3

Duy trì dịch vụ SMS biến động số dư chi phí gửi tiết kiệm ngân sách (theo tháng)

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

2.000 VND

4

Duy trì dịch vụ thương mại SMS biến động số dư chi phí vay

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

3.500 VND/TK/tháng

5

Nhận thông tin nhắc nợ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

1.500 VND/SMS

III

DỊCH VỤ BANKPLUS

1

Đăng ký thực hiện dịch vụ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Miễn phí

2

Duy trì thương mại dịch vụ (theo tháng)

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

9.000 VND

3

Cấp lại PIN

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Miễn phí

4

Giao dịch(chuyển khoản hoặc thanh toán)

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Miễn phí


(1) Gói PremiumMiễn phí chuyển khoản trong epicsouls.vnMiễn phí chuyển khoản qua ngân hàng liên ngân hàngMiễn phí gia hạn dịch vụ iPayMiền phí thông tin số dư qua iPay MobileMiễn phí thông báo số dư qua SMSMiễn phí làm chủ tài khoảnKhông cần gia hạn số dư trung bình tối thiểuDành cho khách hàng ưu tiên(2) Gói PlusMiễn phí chuyển khoản trong epicsouls.vnMiễn phí giao dịch chuyển tiền liên ngân hàngMiễn phí duy trì dịch vụ iPayMiễn phí thống trị tài khoảnKhông cần bảo trì số dư bình quân tối thiểu
(3) Gói SmartMiễn phí chuyển tiền trong epicsouls.vnMiễn phí giao dịch chuyển tiền liên ngân hàngMiễn phí bảo trì dịch vụ iPayMiễn phí thông báo số dư qua iPay MobileMiễn phí cai quản tài khoảnKhông cần bảo trì số dư bình quân tối thiểu(4) Gói BasicMiễn phí làm chủ tài khoảnKhông cần bảo trì số dư trung bình tối thiểu