Các mẫu văn bản hành chính thông thường

Xin kính chào ban biên tập, em đang là sinh viên giải pháp tại Hà Nội. Em đang học môn biên soạn thảo văn bản tại trường. Mang lại em hỏi về mẫu trình bày văn bạn dạng hành bao gồm và quy mong về tên viết tắt tên loại văn bạn dạng hành chính như vậy nào? Em xin cảm ơn!
*
Nội dung chủ yếu

Bảng chữ viết tắt tên nhiều loại văn bạn dạng hành chính được quy định như thế nào?

Căn cứ Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP hình thức bảng chữ viết tắt tên một số loại văn phiên bản hành chính như sau:

*

*

Mẫu trình bày Nghị quyết (cá biệt), đưa ra quyết định (cá biệt) công cụ trực tiếp/gián tiếp được quy định như vậy nào?

Căn cứ Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

Mẫu 1.1 như sau: